Talous

Elenia-konsernin tilinpäätös vuodelta 2012 on laadittu IFRS- tilinpäätösstandardien mukaisesti. Elenia-konsernin liikevaihto vuonna 2012 oli 299,6 miljoonaa euroa ja sen palveluksessa työskenteli vuoden lopulla 349 henkilöä. Liikevoitto oli 53,5 miljoonaa euroa ja tilikauden tappio -44,2 miljoonaa euroa.

Tilikauden nettorahoituskulut olivat 104,4 miljoonaa euroa ja yrityshankintoihin liittyvät ja muut kertaluontoiset kulut 29,7 miljoonaa euroa. Koska vuosi 2012 oli Elenia-konsernin ensimmäinen toimintavuosi, ei vertailukelpoista tietoa edellisvuosilta ole saatavilla. Seuraavassa on esitetty keskeisiä tunnuslukuja vuodelta 2012.*

Elenia-konserniMilj. Euroa
Liikevaihto299,6
Liikevoitto53,5
Käyttökate127,8
Käyttökate ilman kertaluonteisia eriä157,4
Nettorahoituskulut104,4
Tilikauden tappio-44,2
Taseen loppusumma1903,7
Henkilöstö349
Verkkoliiketoiminta 
Konsernin ulkopuoliset tuotot221,7
Käyttökate133,6
Liikevoitto98,0
Investoinnit67,8
Lämpöliiketoiminta 
Konsernin ulkopuoliset tuotot78,8
Käyttökate20,9
Liikevoitto13,6
Investoinnit3,3

*Konsolidoitu IFRS-tilinpäätös 2012, verkkoliiketoiminnan ja lämpöliiketoiminnan luvut segmenttiraportoinnin mukaisesti.