Elenia turvaa sähkönjakelun varmuuden

Elenian ensimmäinen toimintavuosi itsenäisenä, kotimaisena sähkönjakelu- ja lämpöyhtiönä on ollut tuloksiltaan suunnitelmien mukainen. Vattenfallista irtaantuminen sujui liiketoimintamme ja asiakaspalvelumme kannalta hyvin ja avasi myös mahdollisuuksia kehittää toimintaamme uudella tavalla. Merkittävimmät haasteemme aloitusvuonna ovat liittyneet itsenäisen konsernin hallinnon ja toimintojen rakentamiseen.

Sisäisesti tämä on ollut suuri muutos, joka on vaatinut meiltä sekä osaamisemme kehittämistä että ennen kaikkea uudenlaisen ajattelutavan omaksumista. Mielestäni olemme onnistuneet tässä hyvin; uusi organisaatio konsernitoimintoineen on täydessä vauhdissa ja valmis vastaamaan sille asetettuihin tavoitteisiin.

Edelläkävijä toimialan muutoksessa

Ensisijainen tehtävämme on turvata asiakkaillemme keskeytyksetön sähkönsaanti yhteiskunnan perustoimintoihin kuuluvien palvelujen tuottajana toiminta-alueellamme. Olemme olleet vahva edelläkävijä säävarman sähköverkon rakentajana.

Viime vuosien poikkeuksellisten sääilmiöiden aiheuttamat pitkät sähkökatkot ovat voimistaneet kansalaisten vaatimuksia sähkön toimitusvarmuuden parantamisesta ja nostaneet asian myös yhteiskunnalliseen keskusteluun. Tämä on johtanut vuonna 2013 voimaan tulevaan lakiuudistukseen, jonka tavoitteena on parantaa toimitusvarmuutta.

Vuodesta 2009 lähtien olemme tehneet kaikki uusinvestointimme sekä ikääntyvän verkon saneerauksemme sääolosuhteet kestävinä, maakaapeloituina sähköverkkoina. Viime vuosina olemme lisänneet investointejamme ja olemme jo nyt investointitasolla, jota uusi lainsäädäntö vaatii.

Koko yhteiskuntamme on entistäkin riippuvaisempi sähkön toimitusvarmuudesta ja laadusta. Koska muutokset toimialamme ovat hitaita, meidän on kyettävä ennakoimaan asiakkaidemme ja yhteiskunnan tarpeiden kehittymistä vuosikymmeniksi eteenpäin ja tehtävä sen mukaisia rohkeita ratkaisuja. Uskomme, että asiakkaamme odottavat jatkossa entistä varmempaa sähkönsaantia, ja siksi rakennamme maakaapeloituja sähköverkkoa vuoteen 2027 ulottuvan investointisuunnitelmamme mukaisesti.

Myönteistä kehitystä monella rintamalla

Toimintavuonna 2012 nostimme asiakaspalvelun kehittämisen yhdeksi keskeiseksi prioriteetiksemme. Tahdomme näin konkreettisesti osoittaa asiakkaillemme, että heitä lähellä toimivana ja heidän tarpeisiinsa keskittyvänä yhtiönä kykenemme tarjoamaan ensiluokkaista palvelua. Kehittämällä johtamismalleja ja toimintaprosesseja sekä luomalla uusia palvelumuotoja onnistuimme parantamaan asiakaspalveluamme merkittävästi, minkä asiakastyytyväisyysmittauksemme osoittavat. Tavoitteellinen kehittämistyö jatkuu.

Asensimme asiakkaillemme älykkäät sähkömittarit jo viime vuosikymmenellä ja asiakkaat ovat saaneet tuntitasoista sähkön kulutustietoa pitkään. Loppuvuonna tarjosimme asiakkaillemme ainutlaatuisen älypuhelimissa ja -tabletteissa toimivan mobiilisovelluksen, Elenia Mukana, sähkönkulutustietojen seurantaan. Palvelun avulla asiakas voi myös tarkistaa ovatko sähköt päällä tai ilmoittaa helposti sähköverkkoa uhkaavasta viasta lähettämällä valokuvan paikkatietoineen.

Vuoden 2012 aikana merkittävin tekninen kehitysaskel oli se, että hallitsemme nyt kaiken sähköverkossa kulkevan sähköenergian tuntitehotasolla. Voimme näin ensimmäisenä yhtiönä Euroopassa muun muassa erottaa kulutukseen menevän sähkön sähköverkon tarvitsemasta häviösähköstä. Näin pystymme hankkimaan verkkoliiketoiminnan ylläpitoon tarvittavan häviösähkön kilpailutettuna ja sähkötaseemme perustuu mittaukseen eikä arviokäyriin.

Vuonna 2012 päivitimme myös yhtiön strategian. Johto, esimiehet ja henkilöstö osallistuvat vuosina 2012 – 2013 laajaan strategian ja sen tavoitteiden toimintaan viemisen koulutusohjelmaan otsikolla Me välitämme. Hankkeen nimi kertoo asenteestamme tuottaa palveluitamme ja kehittää työtämme henkilöstömme kanssa. Tässä yhteydessä uudistimme myös yhtiön arvot.

Työturvallisuuden kehittäminen on ollut keskeinen päämäärä kaikissa toiminnoissamme. Tavoitteemme on, että koko henkilöstömme ja kaikki toimintaamme osallistuvat kumppanimme hallitsevat turvallisuus- ja terveysriskien aktiivisen ennaltaehkäisyn työympäristössään. Meillä on ehdoton nollatoleranssi tapaturmille.

Tavoitteena kustannustehokkuuden parantaminen

Vaikka sähkönjakelu on säädeltyä liiketoimintaa, sen ohjausmalli vastaa nykyisin normaaleja liiketoiminnan periaatteita ja asettaa meille sen mukaisia vaatimuksia. Luonnollisesti myös omistajamme edellyttävät meiltä kustannustehokkuuden parantamista. Kehitämme jatkuvasti toimintatapojamme ja palveluprosessejamme sekä lisäämme automaatiota. Myös suunnitelmien mukaisten investointien toteuttaminen kustannustehokkaasti on entistä tärkeämpää investointien kasvaessa.

Säävarman verkon rakentamisen lisäksi investointimme kohdistuvat strategisten tavoitteidemme mukaisesti myös kasvuun. Asiakasmäärämme kasvaa vuosittain muutamalla tuhannella. Tämän lisäksi vuonna 2012 saimme runsaat 6000 asiakasta Asiakkalasta ostettuamme aiemmin 50 %:sesti omistamamme Asikkalan Voima Oy:n toisen puolen Lahti Energia Oy:lta. Yhtiön fuusio Eleniaan toteutui vuoden vaihteessa 2013.

Vuosi 2012 oli meille menestyksekäs. Saavutimme, ja osin jopa ylitimme, uutta organisaatiota, asiakaspalvelua ja investointeja koskevat tavoitteemme. Elenian toiminta on vakaalla perustalla ja tästä on hyvä jatkaa eteenpäin strategiamme mukaisesti.

Muutosvaiheemme on vaatinut paljon henkilöstöltämme ja yhteistyökumppaneiltamme. Kiitän heitä kaikkia lämpimästi heidän arvokkaasta työpanoksestaan ja sitoutuneisuudestaan. Osoitan kiitokseni myös omistajillemme ja hallituksellemme, jotka ovat määrätietoisesti tukeneet toimintaamme muutoksessa itsenäiseksi konserniksi.

Lisäksi kiitän asiakkaitamme ja muita sidosryhmiämme heidän meitä kohtaan osoittamastaan luottamuksesta ja tulevaisuutta rakentavasta yhteistyöstä.

Tapani Liuhala
Toimitusjohtaja

Elenia Oy