YLI 100 KUNNASSA LAADUKASTA SÄHKÖNJAKELUA

Elenia Oy on Elenia-konsernin emoyhtiö. Se toimittaa sähköä 410 000 kotitalous-, yritys ja yhteiskunta-asiakkaalle noin sadan kunnan alueella Hämeessä, Pirkanmaalla, Keski-Suomessa sekä Etelä- ja Pohjois-Pohjanmaalla.

Yhtiö huolehtii sähköverkon toimivuudesta ja uudistamisesta, rakentaa sähköverkkoa ja -liittymiä kumppaniyhtiöidensä kanssa sekä mittaa asiakkaidensa sähkönkulutuksen ja toimittaa energiatiedot sähkönmyyjille. Elenian verkkoliiketoiminnan liikevaihto muine tuottoineen vuonna 2012 oli 221,7 M€ ja sen palveluksessa oli vuoden lopussa 258 henkilöä.

Elenia on Suomen toiseksi suurin sähkönjakelupalvelujen tuottaja. Kaikkiaan Suomessa on verkkoyhtiöitä noin 90. Elenian toiminta-alue on pääosin maaseutua ja alueella sijaitsee myös useita erikokoisia kaupunkeja.

Toimitusvarman sähkönjakelun kehittäjä

Tietoteknologiaa jatkuvasti yhä laajemmin hyödyntävä yhteiskunta ei kestä sähkökatkoja. Viime vuosien myrskyt ja raskaat lumikuormat Suomessa ovat haastaneet sähkönjakelun varmuuden ja käynnissä oleva ikääntyvän, pääosin 1960 - 1970 -luvuilla rakennetun, sähköverkon uudistamistarve kasvaa. Sähkön toimitusvarmuutta koskeva lainsäädäntö on muuttumassa, ja uusi laki tulee voimaan vuonna 2013.

Poikkeukselliset sääolot ovat lisääntyneet ja Elenia on asettanut keskeiseksi tavoitteekseen sähkön toimitusvarmuuden parantamisen. Yhtiö on ollut myös tässä suhteessa edelläkävijä. Se on vuodesta 2009 lähtien rakentanut ainoastaan sääolosuhteet kestävää, maakaapeloitua sähköverkkoa. Vuonna 2012 Elenia investoi sähköverkkojen uusimiseen ja kehittämiseen noin 60 miljoonaa euroa, ja investointisuunnitelma vuodelle 2013 on noin 70 miljoonaa euroa, osana Elenian pitkän aikavälin investointisuunnitelmaa.

Osoituksena sitoutumisestaan sähkönjakelun varmuuden parantamiseen Elenia tarjoaa asiakkailleen oman vapaaehtoisen hyvityksensä yli kuuden tunnin sähkökatkosta.

Älykkään sähköverkon edelläkävijä

Elenian toinen tärkeä kehittämistavoite on ollut liittää tietojärjestelmät ja sähköverkot yhdeksi laajaksi, tietoa ajantasaisesti tuottavaksi ja käyttäväksi älykkääksi sähköverkoksi, Smart Gridiksi. Yhtiö on tässä työssä edelläkävijä niin Suomessa kuin kansainvälisestikin tarkasteltuna.

Elenian asiakkaat saavat internetistä tietoa sähkönkulutuksestaan tunti-, päivä- ja kuukausitasolla, ja heidän laskutuksensa perustuu kulutukseen. Sähkökatkoissa Elenian sähköverkko rajaa automaattisesti vikapaikkoja ja ohjaa sähkönjakelun verkon kunnossa oleviin osiin. Asiakkaita palvellaan sähkökatkoissa reaaliaikaisella tilannetiedolla tekstiviesteillä, sähköpostitse, webin karttapalveluna sekä puhelinpalveluna.

Loppuvuonna yhtiö tarjosi asiakkailleen ainutlaatuisen älypuhelimissa ja -tabletteissa toimivan mobiilisovelluksen, Elenia Mukana, sähkönkulutustietojen seurantaan. Palvelun avulla asiakas voi myös tarkistaa ovatko sähköt päällä tai ilmoittaa helposti sähköverkkoa uhkaavasta viasta lähettämällä valokuvan paikkatietoineen.

Asiakaslähtöisyys, edelläkävijyys ja rohkea uudistaminen ohjaavat Elenian kehittämistyötä.