TOIMIVAT KUMPPANUUDET TUOVAT TEHOKKUUTTA

Elenian toiminta- ja palvelutuotanto perustuu monipuolisiin kumppaniverkostoihin. Taustalla on 15 vuoden kumppanuuksien kehittämistyö, minkä kuluessa olemme luoneet Suomeen hyvin toimivat sähköverkon rakentamisen ja kunnossapidon palvelumarkkinat. Yhtiö on rakennuttajaorganisaatio, joka hankkii kaikki palvelut kilpailluilta markkinoilta. Yhtiöllä ei ole omia asentajaresursseja eikä omistuksia palvelumarkkinoilla.

Elenian materiaalihankinta ja logistiikkapalvelu perustuvat myös kumppanuuksiin. Yhtiö hankkii materiaalit ja logistiikan tukkuliikkeeltä sekä strategiset materiaalit suoraan tehdassopimuksilla. Strategisia materiaaleja ovat sähkökaapelit, puistomuuntamot ja muuntajat. 

Vuonna 2012 Elenia uusi palveluhankinnan molemmat raamisopimukset. Toinen sopimus sisältää sähköverkon pienrakentamisen, kunnossapidon, vianhoidon sekä asiakkaiden palveluun liittyvät työt vuosina 2012 – 2015. Palveluita tuottaa 8 kumppaniyhtiötä maantieteellisesti jaetuille 21 sopimusalueelle. Toinen sopimus sisältää säävarman sähköverkon hankkeet vuosina 2013 – 2015. Rakentamishankkeita toteuttaa viisi kumppaniyhtiötä.

Palvelusopimukset perustuvat yleisiin sopimusehtoihin (YSE1998) ja kokonaisvastuurakentamisen periaatteisiin.

Sekä palveluiden että rakentamisen raamisopimukset tukevat toiminnan tehokkuutta. Ne myös mahdollistavat sekä suurten että pienten ja keskisuurten kumppaniyritysten toiminnan pitkäjänteisen kehittämisen. Näin Elenia rohkaisee uusia palveluntuottajia mukaan ja tekee samalla aktiivista työtä palvelumarkkinoiden kehittämiseksi.

Yhteisrakentamista ja uusia palveluntuottajia

Elenia tekee määrätietoista työtä yhteisrakentamisen edistämiseksi. Yhteisrakentamishankkeissa tavoitteena on Elenian ja alueen kuntien sekä muiden infratoimijoiden hankkeiden yhteensovittaminen ja toiminnan tehostaminen. Vuonna 2012 toteutettiin useita yhteisrakentamishankkeita ja kokemukset olivat erittäin myönteiset.

Elenian investointiohjelmalla on merkittävä työllistävä vaikutus toimialueen maakunnissa. Elenian hankkeet luovat työtä 700:lle alan ammattilaiselle vuosittain.

0-toleranssi harmaaseen talouteen ja tapaturmiin

Kumppanuuksissa ja omassa toiminnassaan Elenialla on 0-toleranssi sekä harmaaseen talouteen että tapaturmiin. Harmaan talouden torjunta kattaa kumppaniverkoston. Turvallisuuden edistämisessä toteutetaan kahta ulottuvuutta: turvallisuus omassa ja kumppaneiden työssä sekä ulkopuolisten opastus sähköverkon ja -töiden riskeistä.