ASIAKASPALVELUN MYÖNTEINEN KEHITYS JATKUU

Elenia palvelee 410 000 sähköverkkoasiakasta

Elenia palvelee sähköverkkopalveluilla 410 000 asiakasta. Asiakkaista 370 000 on kotitalousasiakkaita, pieniä ja keskisuuria yrityksiä on 35 000 ja isoja yrityksiä 5 000. Uusia asiakkaita Elenian sähköverkkoon liittyi vuonna 2012 reilu 3 300.

Suurin asiakasryhmä on asuminen, jonka osuus asiakasmäärästä on 85 % ja siirretystä energiasta 40 %. Toiseksi suurin ryhmä on maatalous sekä palvelut ja rakentaminen, jonka osuus asiakasmäärästä on 15 % ja siirretystä energiasta 38 %. Asiakasmäärältään pienin ryhmä on teollisuus, jonka vaikutus energiavolyymissa on huomattava 22 %.

 

Palvelulupaukset palvelun perustana

Elenia tarjoaa asiakkailleen sähkön siirtoa ja muita sähköverkkopalveluja luotettavasti ja laadukkaasti. Osoituksena tästä ovat koko palveluketjun kattavat lupaukset, jotka takaavat asioinnin sujuvuuden ja tuloksellisuuden. Vuonna 2012 verkkopalveluiden palvelulupaukset paketoitiin Me välitämme -teeman henkeen. Elenia on edelleen ainoa sähköverkkopalveluyhtiö Suomessa, joka maksaa asiakkaalleen hyvityksen kuuden tunnin ylittävistä sähkökatkoista.

Nuorekkaan ammattimaista ja ystävällistä asiakaspalvelua

Elenia haluaa tarjota miellyttäviä palvelukokemuksia asiakkailleen. Asiakkaita palvellaan pääosin puhelimitse ja sähköpostitse. Sähköinen asiointi internetissä elenia.fi -palvelussa ja uudessa Elenia Mukana -mobiilipalvelussa kasvaa kuitenkin tasaisesti erityisesti energian kulutusraportointipalvelun vauhdittamana.

Elenia panosti ensimmäisenä toimintavuotenaan erityisesti asiakaspalvelunsa kehittämiseen, koulutukseen ja mittaamiseen. Tehdyt panostukset näkyivät myös asiakkaille, sillä vuodenvaihteessa suoritetussa asiakaspuheluiden laatututkimuksen mukaan Elenian asiakaspalvelu on nuorekkaan ammattimaista ja ystävällistä, jossa asiakkaan tarpeet tyydytetään erittäin laadukkaasti.