KAUKOLÄMPÖÄ KOTIMAISELLA POLTTOAINEELLA

Elenia Lämpö Oy tuottaa kaukolämpöä ja sähköä sekä myy ja jakelee kaukolämpöä ja maakaasua Hämeessä, Keski-Suomessa, Pohjois-Pohjanmaalla ja Heinolassa kaikkiaan noin 10 kunnan alueella.

Elenia Lämmöllä on lähes 5 000 asiakassopimusta ja noin 85 000 loppukäyttäjää. Vuonna 2012 yhtiön kokonaismyynti oli 1,1 TWh ja liikevaihto 75 M€. Vuoden lopussa sen palveluksessa oli 91 henkilöä. Suomessa on noin 200 kaukolämpöyhtiötä, joista suurin osa on kuntien omistamia. Elenia Lämpö on toiseksi suurin yksityinen kaukolämmön myyjä.

Yhtiön volyymimääräisesti suurimpia asiakkaita ovat kunnat ja kuntien taloyhtiöt, muut asunto-osakeyhtiöt sekä valtion, kaupan ja teollisuuden kiinteistöt.

Ympäristölle ystävällisen lämmön tuottaja

Keskitetysti tuotettu kaukolämpö mahdollistaa energiatehokkaan ja vähäpäästöisen tuotantotekniikan käyttämisen. Suurissa lämpöverkoissa sähkön ja lämmön yhteistuotannolla säästetään energiaa, mikä alentaa sekä ympäristökuormitusta että kustannuksia.

Kaukolämmön tuotanto perustuu Suomessa vielä pitkälti fossiilisiin tuontipolttoaineisiin. Niiden osuus käytetyistä polttoaineista on yli puolet uusiutuvien polttoaineiden osuuden ollessa noin 20 %:ia.

Elenian kaukolämmön tuotannossa uusiutuvien, puuperäisten polttoaineiden osuus oli 59 % vuonna 2012, ja tavoitteena on kasvattaa osuutta edelleen. Näin voidaan alentaa tuotannon keskimääräistä hiilidioksidipäästötasoa. Toinen Elenia Lämmön keskeisistä kehittämisalueista on tuotannon energiatehokkuuden parantaminen.

Elenian kaukolämpötoiminnoilla on Energiateollisuus ry:n myöntämä Reilu kaukolämpö -laatumerkki. Merkki on osoitus korkeasta laatutasosta sekä tasapuolisesta, asiakaslähtöisestä ja avoimesta toiminnasta.