Elenia Lämpö Oy

YHTIÖJÄRJESTYS

 

1 § Yhtiön toiminimi on Elenia Lämpö Oy ja kotipaikka on Hämeenlinnan kaupunki.

2 § Yhtiön toimialana on harjoittaa lämmön kehittämistä, hankintaa, jakelua sekä maakaasun jakelua ja muuta niihin liittyvää liiketoimintaa suoraan tai tytär- tai osakkuusyhteisöjen kautta. Yhtiö voi toimintaansa varten omistaa ja hallita kiinteistöjä sekä osakkeita ja osuuksia.

3 § Yhtiön vähimmäispääoma on viisikymmentätuhatta (50.000) euroa ja enimmäispääoma kaksisataatuhatta (200.000) euroa, joissa rajoissa osakepääomaa voidaan korottaa tai alentaa yhtiöjärjestystä muuttamatta.

4 § Poistettu

5 § Poistettu

6 § Yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään (9) varsinaista jäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan.

Hallituksen valitsee yhtiökokous toimikaudeksi, joka päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

7 § Yhtiön toiminimen kirjoittavat toimitusjohtaja yksin, hallituksen jäsenet kaksi yhdessä tai hallituksen erikseen nimeämät henkilöt kaksi yhdessä.

8 § Yhtiössä on yksi varsinainen tilintarkastaja. Tilintarkastajan tehtävä päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

9 § Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi.

10 § Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille aikaisintaan neljä (4) viikkoa ja viimeistään yhtä (1) viikkoa ennen kokousta todistettavasti kirjallisesti.

11 § Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä ennen huhtikuun loppua. Kokouksessa on: esitettävä

1. tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen ja toimintakertomuksen

2. tilintarkastuskertomus päätettävä

3. tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta

4. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

5. toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta

6. hallituksen jäsenten lukumäärästä

7. hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista valittava

8. hallituksen jäsenet

9. tilintarkastaja sekä käsiteltävä

10. muut kokouskutsussa mainitut asiat.