Liiketoiminnat

Sähköverkkoliiketoiminta

Elenia Oy on riippumaton sähköverkkoyhtiö, joka mahdollistaa sähkömarkkinapaikan asiakkaille sekä muille sähkömarkkinoiden toimijoille. Yhtiö palvelee 410 000 kotitalous-, yritys- ja  yhteiskun­ta-asiakasta yli sadan kunnan alueella Hämeessä, Pirkanmaalla, Keski-Suomessa sekä Etelä- ja Pohjois-Pohjanmaalla. Elenia vastaa sähköverkon toimivuudesta ja uudistamisesta, asiakkaiden sähkönkulutuksen mittaamisesta ja energiatietojen toimittamisesta sähkönmyyjille. Sähköverk­on ja sähköliittymien rakentamisen yhtiö toteuttaa yhteistyössä kumppaniyhtiöiden kanssa. Tulevaisuuden älykästä sähköverkkoa Elenia kehittää hyödyntämällä uutta teknologiaa.

Lämpöliiketoiminta

Elenia Lämpö Oy tuottaa kaukolämpöä ja sähköä sekä myy ja jakelee kaukolämpöä ja maakaasua Hämeessä, Keski-Suomessa, Pohjois-Pohjanmaalla ja Heinolassa kaikkiaan noin 10 kunnan alueella. Elenia Lämmöllä on lähes 5 000 asiakassopimusta ja noin 85 000 loppukäyttäjää.   Maakaasua käytetään polttoaineena omassa toiminnassa ja jaellaan asiakkaiden tarpeisiin kuudessa taajamassa. Sähköä tuotetaan kantaverkkoon Hämeenlinnassa sijaitsevalla Vanajan voimalaitoksella.