ELENIA TUOTTAA SÄHKÖNJAKELU- JA LÄMPÖPALVELUITA

Elenian juuret ovat paikallisissa suomalaisissa energiayhtiöissä. Kun vuonna 1995 voimaan tullut sähkömarkkinalaki avasi Suomen sähkömarkkinat kilpailulle, Vattenfall hankki muutaman vuoden aikana omistukseensa Lapuan Sähkön, Hämeen Sähkön, Revon Sähkön, Heinola Energian, Keski-Suomen Valon ja Hämeenlinnan Energian. Vattenfallin Suomen yhtiörakenteessa näistä syntyivät muun muassa Vattenfall Verkko ja Vattenfall Lämpö, jotka Vattenfall myi 10.1.2012 toteutetulla osakekaupalla LNI Acquisition Oy:lle. Sen omisti välillisesti kaupantekohetkellä konsortio, johon kuuluivat Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen,  GS Global Infrastructure Partners II L.P. ja GS International Infrastructure Partners II L.P. sekä 3i Infrastructure plc.

Ostetuista liiketoiminnoista syntyi Elenia-konserni, jonka vuonna 2012 muodostivat sähkönjakelupalveluja tarjoava Elenia Verkko Oy, lämmitysratkaisuja tarjoava Elenia Lämpö Oy ja asiakaspalvelutoiminnoista vastaava Elenia Asiakaspalvelu Oy. Elenia selkeytti yhtiörakennettaan 1.1.2013. Elenia-konserniin kuuluvat emoyhtiö Elenia Oy sekä sen sataprosenttisesti omistama tytäryhtiö Elenia Lämpö Oy.

Liiketoimintakokonaisuus

Uusi sähkönjakelu- ja lämpöyhtiö Elenia jatkaa sähkönjakelu- ja lämpöliiketoimintoja kotimaisin voimin. Konsernin pääliiketoimintaa on sähkönjakelupalvelua tuottava emoyhtiö Elenia Oy ja sen tytäryhtiö Elenia Lämpö Oy, joka puolestaan tuottaa lämpöpalveluita.  Elenia toimii sadan kunnan alueella Hämeessä, Pirkanmaalla, Keski-Suomessa sekä Etelä- ja Pohjois-Pohjanmaalla. Toimialuekartta

Liiketoiminnan ja asiakkaiden näkökulmasta yrityskauppa avasi palveluiden kehittämiselle uusia mahdollisuuksia. Pääpaino on ollut asiakaspalvelun parantamisessa sekä uusien älykkääseen sähköverkkoon ja mobiiliteknologiaan perustuvien palveluiden kehittämisessä. Ensimmäisenä toimintavuotena erityisesti sisäinen hallinnollinen muutos on ollut merkittävä, koska se on edellyttänyt itsenäisten konsernitoimintojen rakentamista alusta lähtien.

Elenia-konsernin liikevaihto vuonna 2012 oli 299,6 miljoonaa euroa ja sen palveluksessa työskenteli vuoden lopussa 349 henkilöä. Konsernin keskeinen toimintatapa on tuottaa palvelut tiiviissä yhteistyössä paikallisten kumppaniyhtiöitten kanssa. Verkostoyritykset mukaan lukien konsernin asiakkaita palvelee päivittäin runsas 1000 henkilöä.