OSAAMINEN JA TYÖHYVINVOINTI HENKILÖSTÖKEHITTÄMISEN YTIMESSÄ

Verkkoliiketoiminnan henkilöstö aloitti syksyllä 2012 mittavan Me välitämme  -valmennuksen, joka kattoi esimiesvalmennuksen lisäksi myös henkilöstövalmennuksen. Strategian uudistumista avaava valmennus ulottuu vuoden 2013 syksyyn.

Asiakaspalvelussa käynnistyi syksyllä 2012 laaja palveluneuvojien, asiantuntijoiden ja esimiesten koulutusohjelma, joka painottui puhelinpalveluun sekä työyhteistyötaitojen kehittämiseen. Lisäksi eri yksiköiden asiantuntijat valmennettiin itsensä johtamisen ja liiketoimintaympäristön muutoksen koulutusohjelmassa.

Lämpöliiketoiminnassa  jatkettiin esimiesvalmennuksia sekä vahvistettiin asiakasrajapinnassa toimivien henkilöiden asiakaspalvelutaitoja. 

Sisäisten ja ulkoisten koulutusten lisäksi yhtö tukee työnkiertoa ja työssä oppimista. Henkilöstöä kannustetaan vastuun kantamiseen ja aloitteellisuuteen myös oman osaamisen kehittämisen ja uramahdollisuuksien suhteen.

Lue elenialaisten uratarinoita www.elenia.fi/ura.

Tavoite- ja kehityskeskustelut

Tavoitesopimuksessa asetetaan henkilökohtaiset tavoitteet vuositasolle, jotka perustuvat tiimin ja yhtiön tavoitteisiin. Tavoitteista keskustellaan yhdessä esimiehen kanssa vuoden alussa pidettävässä tavoite- ja kehityskeskustelussa. Tavoitteita seurataan ja arvioidaan kahdessa seurantakeskustelussa, jonka yhteydessä keskustellaan myös lyhyen ja pitkän tähtäimen osaamisen kehittämisestä.

Työhyvinvoinnin kehittämistä

Elenian työterveyshuollon tavoitteena on terveellinen ja turvallinen työympäristö sekä henkilöstön työ- ja toimintakyvyn edistäminen. Työterveyshuolto on lakisääteistä kattavampi ja palvelut on järjestetty toimipaikkakohtaisesti.

Henkilöstölle tarjotaan yleistietoutta ajankohtaisista työturvallisuus- ja ympäristöasioista ja mahdollisuus osallistua erilaisiin ammattitaitoa ja pätevyyttä edistäviin koulutuksiin. Lisäksi koko henkilöstöltä edellytetään työturvallisuuskortin suorittamista ja huolehtien lakisääteisten pätevyyksien ajantasaisuudesta. Ehdoton tavoite on nollatoleranssi tapaturmille. Elenialla on käytössä sertifioitu työterveyden ja työturvallisuuden johtamisjärjestelmä OHSAS 18001.

Vuonna 2012 toteutettiin yhteistyössä työterveyden ja Pohjola Terveys Oy:n kanssa työhyvinvointihanke, jossa panostettiin henkilökohtaiseen hyvinvointivalmennukseen sekä hyvinvointiluentoihin.