ELENIA-KONSERNIN HENKILÖSTÖN TUNNUSLUVUT

Verkkoliiketoiminta


Tunnusluvut 31.12.2012
Henkilöstön määrä (FTE)258
Vakituiset %88,3
Määräaikaiset %11,7
Vuokrahenkilöstön määrä19
Naisia henkilöstöstä %49
Miehiä henkilöstöstä %51
Toimihenkilöitä %76
Ylempiä toimihenkilöitä %21
Johtoa %3
Henkilöstön keski-ikä39
Naisten keski-ikä37,7
Miesten keski-ikä40,2
Esimiesten määrä34
Naisia esimiehinä16
Miehiä esimiehinä18
Työterveys
Sairauspoissaolo, Asiakaspalvelu %5,7
Sairauspoissaolo, muut yksiköt %1,7
Työtapaturmat, kpl¹1
Vaihtuvuus²
Lähtövaihtuvuus3,5
Tulovaihtuvuus %6,2

Tavoite- ja kehityskeskustelujen piirissä henkilöstöä

100%

¹ Vähintään 3 päivän poissaoloon johtaneet tapaturmat. Tapaturmien lisäksi seurataan läheltä piti -tilanteita ja turvallisuusriskejä. Seuranta kohdistuu oman henkilöstön lisäksi myös kumppaneihin.
² Laskenta perustuu vakituisiin työsuhteisiin.

Lämpöliiketoiminta


Tunnusluvut 31.12.2012
Henkilöstön määrä (FTE)90
Vakituiset %98
Määräaikaiset %2
Naisia henkilöstöstä %13
Miehiä henkilöstöstä %87
Työntekijöitä %52
Toimihenkilöitä %27
Ylempiä toimihenkilöitä %17
Johtoa %4
Henkilöstön keski-ikä45,2
Naisten keski-ikä44,8
Miesten keski-ikä45,3
Esimiesten määrä18
Naisia esimiehinä1
Miehiä esimiehinä17
Työterveys
Sairauspoissaolo %4,4
Työtapaturmat, kpl¹1
Vaihtuvuus
Vaihtuvuus %8
Tavoite- ja kehityskeskustelujen piirissä henkilöstöä %100%

¹ Vähintään 3 päivän poissaoloon johtaneet tapaturmat. Tapaturmien lisäksi seurataan läheltä piti -tilanteita ja turvallisuusriskejä. Seuranta kohdistuu oman henkilöstön lisäksi myös kumppaneihin.