YHDESSÄ RAKENNETTU ARVOPOHJA

Elenia aloitti toimintansa 2012 toukokuussa yhteisellä Elenia-brändillä ja yhteisesti henkilöstön kanssa luodulla arvopohjalla. Arvot ovat yhtiön eettisen ja vastuullisen toiminnan kivijalka. Ne luovat suuntaviivat elenialaisten päivittäiselle työlle ja toimivat ohjenuorina päätöksenteolle. Elenian arvot ovat: Asiakasta lähellä, Vastuullinen kumppani, Yhdessä aikaansaaminen, Rohkeus uudistua.

Vuonna 2012 luotiin eettiset periaatteet henkilöstölle ja kumppaneille. Henkilöstö ja kumppanit ovat perehtyneet eettisiin ohjeisiin osana johtamisjärjestelmää. Eettisten periaatteiden ytimessä ovat tavoitteet olla henkilöstölle rohkeuteen ja jatkuvaan kehittämiseen kannustava työnantaja, sidosryhmille rehti ja hyvä kumppani sekä yhteiskunnalle vastuullinen toimija.

Organisoituminen konserniksi

Yrityskauppa ja Elenian synty avasivat uudet näköalat sähköverkko- ja kaukolämpöyhtiöiden liiketoiminnalle, joka on edellyttänyt itsenäisten konsernitoimintojen rakentamista emoyhtiöön Elenia Oy:hyn. Osaamista vahvistettiin konsernin hallinnossa, muun muassa luomalla Treasury-toiminnot sekä panostamalla kansainvälisen osto- ja regulaatio-osaamisen hankkimiseen.

Yrityskauppaa edeltävä ja yrityskaupan jälkeinen aika edellytti vahvaa muutosjohtamista. Tavoitteena oli jatkaa toimintaa strategian linjausten mukaisesti sekä vahvistaa henkilöstön uskoa ja luottamusta yrityksen tulevaisuuteen suunnitelmallisella ja avoimella viestinnällä. Henkilöstön keskuudessa työilmapiiri säilyi myönteisenä eikä henkilöstön vaihtuvuutta ollut prosessin aikana. Vahva sitoutuminen näkyi myös ilmapiirikyselyn tuloksissa.